Poznaj kluczowe zagadnienia z dietetyki i psychologii odżywiania.

Nowość! Kurs: "Wprowadzenie do psychodietetyki"

Jedyne tak kompleksowe szkolenie z psychodietetyki prowadzone przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie!

KURS „Wprowadzenie do psychodietetyki”

Kurs „Wprowadzenie do psychodietetyki” to szybki i rzetelny sposób na zdobycie bazowej wiedzy z dietetyki i psychologii żywienia. Stanowi dobre przygotowanie dla osób, które z psychodietetyką wiążą swoje życie zawodowe, jak również dla tych, którzy pragną dowiedzieć się więcej o odżywianiu i jego psychologicznych uwarunkowaniach ze względu na cele osobiste. Kurs składa się z dwóch modułów szkoleń:

1) moduł z dietetyki i 2) moduł z psychologii odżywiania.

Kolejność realizacji poszczególnych szkoleń w ramach kursu może zmieniać się w poszczególnych edycjach kursu, przy czym zachowana zostaje logika tematyczna. Oznacza to, że zawsze w harmonogramie danego modułu pojawiają się w pierwszej kolejności szkolenia z podstaw dietetyki i podstaw psychologii odżywiania, a następnie kolejne części obu modułów ustalane zmiennie dla różnych edycji kursu.

MODUŁ Z DIETETYKI

Szkolenie I

"Podstawy dietetyki"

POLECANE NA START

Szkolenie pozwala zdobyć bazową wiedzę stanowiącą punkt wyjścia do dokonywania właściwych wyborów żywieniowych i doradzania innym w tym zakresie.

Dedykowane jest w szczególności:

 • osobom, które zaczynają kształcenie z zakresu żywienia zarówno w celach rozwoju zawodowego, jak i poprawy własnego stylu życia;
 • osobom przygotowującym się do stażu zawodowego z psychodietetyki, które nie posiadają wykształcenia z dietetyki lub psychodietetyki  (ukończenie szkolenia jest dla tych osób warunkiem przyjęcia do grupy stażowej);
 • wszystkim specjalistom, którzy zajmują się zdrowiem i chcą uzupełnić swoją wiedzę o zagadnienia z dietetyki;
 • osobom posiadającym wiedzę o odżywianiu, chcącym powtórzyć i uporządkować swoje wiadomości.

 

szkolenie weekendowe: 12 godzin

 osoba prowadząca: dr Magdalena Golachowska – naukowiec i praktyk, specjalista chorób metabolicznych

Ceny już od 375 zł przy zapisach grupowych!

Skolenie II

„Zalecenia żywieniowe dla różnych grup – dorosłych, dzieci i młodzieży, osób z otyłością, sportowców, kobiet w ciąży i osób starszych”

Szkolenie przygotowujące do pracy z osobami o odmiennych potrzebach w zakresie żywienia. Porusza nie tylko kwestie zaleceń żywieniowych uwzględniających wiek osoby, płeć, stan fizjologiczny, tryb życia, ale także nakreśla praktyczne aspekty pracy z takimi osobami.

Dedykowane jest w szczególności:

 • specjalistom zajmującym się zdrowiem (lekarzom, fizjoterapeutom, trenerom aktywności fizycznej, psychologom itp.) pracującym z różnymi grupami pacjentów nad zmianą nawyków żywieniowych;
 • osobom, które posiadają podstawową wiedzę z dietetyki i chcą kontynuować naukę;
 • osobom przygotowującym się do stażu zawodowego z psychodietetyki;
 • specjalistom zajmującym się żywieniem, którzy chcą odświeżyć, uporządkować i uzupełnić swoją wiedzę.

 

szkolenie weekendowe: 12 godzin

osoba prowadząca: dr Magdalena Golachowska – naukowiec i praktyk, specjalista chorób metabolicznych

 

Ceny już od 375 zł przy zapisach grupowych! 

Szkolenie III

„Dietoterapia w popularnych jednostkach chorobowych”

Szkolenie pozwalające zgłębić temat żywienia w różnych jednostkach chorobowych. Odpowiada na pytanie, jak zapobiegać chorobom i wspomagać ich leczenie poprzez odpowiednią dietę.

Dedykowane jest w szczególności: 

 • specjalistom zajmującym się zdrowiem, którzy chcą dowiedzieć się, jak wspomagać leczenie chorób poprzez zmiany żywieniowe;
 • osobom, które posiadają podstawową wiedzę z dietetyki i chcą kontynuować naukę;
 • osobom przygotowującym się do stażu zawodowego z psychodietetyki;
 • specjalistom zajmującym się żywieniem, którzy chcą odświeżyć, uporządkować i uzupełni swoją wiedzę.

 

szkolenie weekendowe: 12 godzin

osoba prowadząca: mgr inż. Marta Kierzkowska-Grzybek - doświadczony praktyk w zakresie dietoterapii oraz ekspert kulinarny

Ceny już od 375 zł przy zapisach grupowych!


MODUŁ Z PSYCHOLOGII ODŻYWIANIA

Szkolenie I

„Podstawy psychologii odżywiania” (dotychczasowa nazwa: „Podstawy psychodietetyki”) 

POLECANE NA START

Szkolenie pozwala zrozumieć psychologiczny kontekst odżywiania i zmiany zachowań zdrowotnych oraz poznać podstawowe metody motywowania i wspierania pacjentów.

Dedykowane jest w szczególności:

 • osobom, które zaczynają kształcenie z zakresu psychologii żywienia zarówno w celach rozwoju zawodowego, jak i poprawy własnego stylu życia;
 • osobom przygotowującym się do stażu zawodowego z psychodietetyki, które nie posiadają wykształcenia z psychodietetyki (ukończenie szkolenia jest dla tych osób warunkiem przyjęcia do grupy stażowej);
 • wszystkim specjalistom, którzy zajmują się zdrowiem i chcą uzupełnić swoją wiedzę o zagadnienia z psychologii żywienia;
 • osobom posiadającym wiedzę o psychologii odżywiania, chcącym powtórzyć, uporządkować i uzupełnić swoje wiadomości.

 

szkolenie weekendowe: 12 godzin

osoba prowadząca: dr Anna Januszewicz – psycholog, naukowiec i praktyk, pionierka w zakresie programu kształcenia z psychodietetyki w wiodących ośrodkach w Polsce

Ceny już od 375 zł przy zapisach grupowych!

Szkolenie II

„Psychologiczne aspekty problemów żywieniowych różnych grup osób  - dorosłych, dzieci i młodzieży, sportowców, osób z nadwagą i otyłością, kobiet w ciąży i osób starszych

Szkolenie przygotowujące do pracy z osobami o specyficznych problemach żywieniowych i różnej sytuacji psychologicznej. Dzięki niemu specjaliści lepiej zrozumieją i nauczą się skuteczniej pomagać szerszej grupie pacjentów.

Dedykowane jest w szczególności:

 • specjalistom zajmującym się zdrowiem (dietetykom, lekarzom, fizjoterapeutom, trenerom aktywności fizycznej, psychologom itp.) pracującym z różnymi grupami pacjentów nad zmianą nawyków żywieniowych;
 • osobom, które posiadają podstawową wiedzę z psychologii odżywiania i chcą kontynuować naukę;
 • osobom przygotowującym się do stażu zawodowego z psychodietetyki;
 • absolwentom studiów z psychodietetyki, którzy chcą odświeżyć, uporządkować i uzupełnić swoją wiedzę

 

szkolenie weekendowe: 12 godzin

osoba prowadząca: mgr Małgorzata Borczyk - psycholog i psychoterapeuta poznawczo - behawioralny

 

Ceny już od 375 zł przy zapisach grupowych

Szkolenie III

„Psychologia odżywiania – studium przypadku.”

Szkolenie uczy poprzez analizę przypadków, jak rozwiązywać problemy z odżywianiem o podłożu psychologicznym, takie jak jedzenie pod wpływem emocji, nawykowe przejadanie się, brak motywacji, utrata kontroli w zakresie jedzenia itp.

Dedykowane jest w szczególności:

 • specjalistom zajmującym się zdrowiem (lekarzom, fizjoterapeutom, trenerom aktywności fizycznej, psychologom itp.) pracującym z różnymi grupami pacjentów nad zmianą nawyków żywieniowych;
 • osobom, które posiadają podstawową wiedzę z psychologii odżywiania i chcą kontynuować naukę;
 • osobom przygotowującym się do stażu zawodowego z psychodietetyki;
 • absolwentom studiów z psychodietetyki, którzy chcą odświeżyć, uporządkować i uzupełnić swoją wiedzę.

 

szkolenie weekendowe: 12 godzin

osoba prowadząca: dr Anna Januszewicz – psycholog, naukowiec i praktyk, pionierka w zakresie programu kształcenia z psychodietetyki w wiodących ośrodkach w Polsce

Ceny już od 375 zł przy zapisach grupowych!

WIĘCEJ O SZKOLENIACH

Zapoznaj się ze szczegółami poszczególnych szkoleń:


MODUŁ Z DIETETYKI

Szkolenie I

„Podstawy dietetyki”

Zainteresowanie społeczeństwa prawidłowym żywieniem jest coraz większe. Wiedza na temat żywienia jest łatwo dostępna, ale słabo uporządkowana. Rzetelne informacje na temat podstaw żywienia niezbędne są nie tylko specjalistom zajmującym się zdrowiem, ale także wszystkim osobom, które chcą lepiej zadbać o własne odżywianie.

Szkolenie pozwala dokładnie poznać mechanizmy funkcjonowania metabolizmu człowieka oraz właściwości biochemiczne składników pokarmowych. Dzięki temu uczestnicy szkolenia „Podstawy dietetyki” zdobędą bazowe umiejętności stanowiące punkt wyjścia do dokonywania właściwych wyborów żywieniowych i dowiedzą się, jak doradzać innym w tym zakresie.

Szkolenie składa się z następujących bloków tematycznych:

 • biochemia składników odżywczych, zapotrzebowanie dzienne;
 • definicje norm żywieniowych, stan odżywienia, piramidy żywieniowe;
 • fakty i mity na temat zdrowego odżywiania;
 • rola żywienia w zakresie funkcjonowania somatycznego i psychologicznegow;
 • wybrane elementy dotyczące dietoterapii w popularnych problemach żywieniowych;

 

Szkolenie II

„Zalecenia żywieniowe dla różnych grup – dorosłych, dzieci i młodzieży, osób z otyłością, sportowców, kobiet w ciąży i osób starszych”

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu norm i zaleceń żywieniowych dla poszczególnych grup ludności, uwzględniających wiek, płeć i stan fizjologiczny. Pozwoli na zwiększenie kompetencji specjalistów spotykających w swojej pracy pacjentów z odmiennymi potrzebami w zakresie żywienia.

Szkolenie składa się z następujących bloków tematycznych:

 • żywienie zdrowych osób dorosłych;
 • żywienie dzieci;
 • żywienie kobiet w ciąży;
 • żywienie osób starszych;
 • żywienie sportowców;
 • żywienie osób z nadwagą i otyłością; 

 

Szkolenie III

„Dietoterapia w różnych jednostkach chorobowych”

Wiedza o żywieniu człowieka rozwija się niezwykle dynamicznie. Każdego roku pojawiają się kolejne wytyczne i informacje dotyczące nowych trendów żywieniowych, nowych metod diagnostycznych oraz dietoterapii. Najistotniejszą kwestią jest indywidualne podejście do każdego pacjenta i holistyczna opieka, co zdecydowanie zwiększa skuteczność terapii.

Na szkoleniu zaprezentujemy zasady żywienia w określonych jednostkach chorobowych w zgodzie z najnowszymi badaniami naukowymi. Dodatkowym atutem szkolenia będą praktyczne wskazówki dotyczące zaleceń oraz diagnostyki oparte o duże doświadczenie w pracy z pacjentem osoby prowadzącej.

Szkolenie składa się z następujących bloków tematycznych:

 • podział diet leczniczych;
 • dietoterapia w stanach niedoborowych;
 • funkcjonowanie układu immunologicznego a dieta;
 • wpływ diety na równowagę pH;
 • alergie i nietolerancje pokarmowe;
 • dieta przy zespole złego wchłaniania;
 • choroby układu pokarmowego a zalecenia żywieniowe;
 • dietoterapia w chorobach układu krążenia;
 • dietoterapia w chorobach metabolicznych;
 • dieta w chorobach układu moczowego;
 • zasady żywienia przy dnie moczanowej;
 • profilaktyka i żywienie w chorobach nowotworowych;
 • żywienie w chorobach tarczycy;
 • żywienie w osteoporozie;
 • żywienie w PCOS;
 • dieta a depresja;
 • dieta w terapii chorób autoimmunologicznych;
 • metody leczenia żywieniowego;
 • diety alternatywne i uzupełniające;
 • zastosowanie diety FODMap, SCD, GAPS:
 • profilaktyka antypasożytnicza i antygrzybicza;
 • rola suplementów w diecie.  


MODUŁ Z PSYCHOLOGII ODŻYWIANIA

Szkolenie I

„Podstawy psychologii odżywiania”

Specjaliści pracujący w obszarze zdrowia doskonale wiedzą, że często nawet najrzetelniej przekazana pacjentowi wiedza z zakresu odżywiania i aktywności fizycznej czy staranie rozpisany jadłospis, nie wystarczą, by zmienić nawyki pacjenta…To, co jemy, zależy bowiem od tego, co mamy w głowie…Jakie są więc psychologiczne mechanizmy odżywiania? Jak motywować pacjentów do zmiany? Jak z nimi rozmawiać? Jak wspierać? Jak reagować na porażki i pomagać „wrócić na prawidłową drogę”? Tego wszystkiego można dowiedzieć się na szkoleniu „Podstawy psychologii odżywiania”.

Szkolenie składa się z następujących bloków tematycznych:

 • psychologiczne aspekty odżywiania;
 • specyfika procesu zmiany nawyków żywieniowych;
 • psychologiczne bariery w procesie zmiany i metody ich przezwyciężania;
 • motywowanie pacjentów do zmiany sposobu odżywiania i innych zachowań zdrowotnych;
 • formułowanie zaleceń żywieniowych w sposób zwiększający prawdopodobieństwo ich przestrzegania;
 • wspieranie osób w procesie zmiany nawyków.

Szkolenie II

„Psychologiczne aspekty problemów żywieniowych różnych grup osób  - dorosłych, dzieci i młodzieży, sportowców, osób z nadwagą i otyłością, kobiet w ciąży i osób starszych”

Szkolenie ma na celu zaznajomienie z psychologicznymi aspektami problemów żywieniowych konkretnych grup osób. Pozwoli na zwiększenie kompetencji specjalistów spotykających w swojej pracy pacjentów doświadczających specyficznych trudności w zakresie żywienia. Umożliwi zrozumienie osób w różnym wieku: dzieci, dorosłych, seniorów; ze zróżnicowanym stanem zdrowia i specyficznymi celami związanymi z dietą: np. sportowców, pacjentów otyłych, z zaburzeniami odżywiania, kobiet w ciąży.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • jakie są najczęstsze problemy żywieniowe dzieci i młodzieży i na czym polega specyfika pracy z dzieckiem i rodziną;
 • jaka pracować z seniorami, jaka jest natura problemów tej grupy osób;
 • jakie są główne zasady pracy ze sportowcami, jakie są potrzeby tej grupy i jak na nie odpowiadać;
 • jaka jest psychologiczna sytuacja kobiet ciężarnych i w jaki sposób pracować z tą grupą;
 • jak pracować z pacjentem otyłym, jaka jest specyfika trudności związanych ze stosowaniem diety redukcyjnej;
 • jak rozpoznawać symptomy zaburzeń odżywiania i jaka jest rola różnych specjalistów w pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania.  

Szkolenie III

„Psychologia odżywiania – studium przypadku.”  

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z różnymi psychologicznymi problemami związanymi z odżywianiem w oparciu o analizę autentycznych przypadków. Porusza problem braku motywacji, jedzenia pod wpływem emocji, nadmiernego zaabsorbowania jedzeniem, trudności z samokontrolą i inne problemy spotykane w praktyce.

 Na szkoleniu dowiesz się:

 • jak rozpoznawać różne problemy związane z odżywianiem o podłożu psychologicznym, takie jak jedzenie pod wpływem emocji, nawykowe przejadanie się, brak motywacji, utrata kontroli w zakresie jedzenia itp.
 • jakie są przykłady dobrych i złych praktyk ze strony specjalistów w zakresie postępowania z pacjentami z problemami żywieniowymi o podłożu psychologicznym.

 

TEMAT SZKOLENIAOSOBA PROWADZĄCADATA GODZINA

„Podstawy psychologii odżywiania"

dr Anna Januszewicz
12-13 stycznia 2019

10:00 - 16:00

      „Podstawy dietetyki", 

dr n.med. Magdalena Golachowska
01-02 grudnia 2018

 10:00 – 16:00

„Podstawy psychologii odżywiania - studium przypadku",

dr Anna Januszewicz
26-27 stycznia 2019
10:00 - 16:00

„Zalecenia żywieniowe dla różnych grup",

dr n.med. Magdalena Golachowska
08-09 grudnia 2018
10:00 - 16:00

 „Psychologiczne aspekty problemów żywieniowych różnych grup osób",

 mgr Małgorzata Borczyk 
19-20 stycznia 2019
10:00 - 16:00

„Dietoterpia w różnych jednostkach chorobowych",

mgr inż. Marta Kierzkowska-Grzybek
  15-16 grudnia 2018
10:00 - 16:00

 

Ceny/Zapisy/Płatności


 Ceny szkoleń realizowanych w ramach kursu „Wprowadzenie do psychodietetyki” przez cały okres trwania zapisów kształtują się w zależności od tego, ile szkoleń wybierzesz i maleją przy zapisach grupowych.   

Poniżej wartość jednego szkolenia dla jednej osoby oraz łączna cena za wybraną ilość szkoleń.

   WYBIERZ SWÓJ BILET1 szkolenie2 szkolenia3 szkolenia4 szkolenia5 szkoleń6 szkoleń
    OFERTA STANDARDOWA:      
 1 osoba bez zniżki650 zł625/1250 zł600/1800 zł575/2300 zł550/2750 zł500/3000 zł
  studenci i osoby z kartą stałego klienta  625 zł600/1200 zł575/1725 zł  550/2200 zł525/2625 zł  475/2850 zł
  2 osoby zapisujące się razem625 zł600/1200 zł575/1725 zł550/2200 zł525/2625 zł475/2850 zł
  3 osoby  zapisujące się razem600 zł575/1150 zł550/1650 zł525/2100 zł500/2500 zł450/2700 zł
  4 osoby  zapisujące się razem575 zł550/1100 zł525/1575 zł500/2000 zł475/2375 zł425/2550 zł
  5 osób  zapisujące się razem550 zł525/1050 zł500/1500 zł475/1900 zł450/2250 zł400/2400 zł
  6 osób i więcej  zapisujących się razem525 zł500/1000 zł475/1425 zł450/1800 zł425/2125 zł375/2250 zł

 

Dowiedz się więcej o naszych promocjach - wybierz odpowiednią dla siebie opcję: 

Krok1: Zastanów się, czy zapisu dokonać indywidualnie czy też zechcesz przyjść do nas ze znajomymi:  

 • Dla osób zapisujących się indywidualnie mamy zniżki studenckie i z tytułu posiadanej karty stałego klienta.
 • Dla osób zapisujących się wspólnie z innymi przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę cenową dostosowaną do liczebności grupy. Szczegóły w tabeli poowyżej.

Uwaga! jeśli teraz zapiszesz się indywidualnie a w późniejszym czasie dołączy ktoś z Twojego polecenia, to nic straconego. Wasze bilety zostaną zaliczone do odpowiedniej grupy zniżkowej, a Twoja nadpłata zostanie zwrócona. Proszę pamiętać, aby przesłać do nas informację o poleconej osobie, na adres: info@instytutpsychodietetyki.pl  

Krok 2: Zdecyduj, z ilu szkoleń chcesz skorzystać. Uwaga! Im więcej szkoleń wybierzesz, tym będą one dla Ciebie tańsze. 

Krok3: Zdecyduj, czy chcesz teraz zapłacić całość za szkolenie czy też zapłacić zaliczkę i następnie zrobić dopłatę. 

 • Aby opłacić całość wybierz odpowiednią pozycję w tabeli.
 • Aby zapłacić zaliczkę, wybierz przycisk „zaliczka” i wpłać 200 zł.
 • W celu dokonania dopłaty do zaliczki należy wybrać opcję „dopłata do zaliczki”, a następnie wybrać odpowiednią pozycję w tabeli.

 Krok 4:  Po kliknięciu wybranego pola zostaniesz przekierowany wprost do panelu zapisu i płatności. 

Ważne! Tam przed dokonaniem płatności zaznacz tytuły wybranych szkoleń.  

Krok 5: Dla osób dokonujących zapisów grupowych: wyślij do nas wiadomość z nazwiskami osób zapisujących się razem z Tobą na adres  info@instytutpsychodietetyki.pl aby potwierdzić, że korzystasz ze zniżki grupowej. 

OFERTA STANDARDOWA

W ramach każdego szkolenia oferujemy:

komplet materiałów szkoleniowych,

poczęstunek w czasie przerwy kawowej,

certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Szkolenia prowadzą doświadczeni praktycy i osoby zajmujące się dietetyką i psychologią odżywiania naukowo:

dr Anna Januszewicz

Psycholog, specjalista psychodetetyki, naukowiec i wykładowca. Zajmuje się głównie problemami nadmiernej masy ciała, zaburzeniami odżywiania, trudnościami z utrzymaniem diety. Koordynator zespołu specjalistów w Instytucie Psychodietetyki. Posiada bogate doświadczenie w edukacji z zakresu psychodietetyki i psychologii zdrowia.dr n.med.

Magdalena Golachowska

Doradca żywieniowy, specjalista chorób metabolicznych, naukowiec i wykładowca akademicki. Zajmuje się żywieniem osób zdrowych i chorych. Szczególnie specjalizuje się w pracy z osobami z chorobami tarczycy, z problemami w odchudzaniu  i  żywieniem w sporcie.

mgr inż. Marta Kierzkowska – Grzybek

Doradca żywieniowy, biotechnolog, naturoterapeuta, trener, life & business coach, wykładowca akademicki. Zajmuje się prowadzeniem profesjonalnych warsztatów kulinarnych oraz szkoleń z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Specjalizuje się w doradztwie żywieniowym dla osób z problemami zdrowotnymi (głównie nietolerancje i alergie pokarmowe, choroby nowotworowe, wspomaganie odporności i kondycji organizmu poprzez dietę.)


mgr Małgorzata Borczyk

Psycholog, terapeuta poznawczo – behawioralny w procesie certyfikacji. Zajmuje się m.in. leczeniem zaburzeń odżywiania, lękowych, osobowości, depresji, dystymii, bezsenności. Pracuje również z osobami zgłaszającymi problemy w relacjach interpersonalnych, z radzeniem sobie ze stresem, niską samooceną i przechodzącymi kryzysy życiowe. Doświadczony trener warsztatu psychologicznego dla dzieci i dorosłych.


Zobacz opinie uczestników o kursach i osobach prowadzących: ZAPISZ SIĘ TERAZ NA KURS "WPROWADZENIE DO PSYCHODIETETYKI" I SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNYCH CEN.

Oferujemy wyjątkowe zniżki dla:

Studentów

Posiadaczy Karty Stałego Klienta

Osób zapisujących się w grupach

Osób zapisujących się na większą ilość szkoleń 

OFERTA STANDARDOWA
Copyright © 2017 by Instytut Psychodietetyki;  Tel. 71 30 707 30 lub 791 061 610; www.instytutpsychodietetyki.pl

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.